Werkloosheid onder ouderen is een gevoelig thema.

De positie van ouderen op de arbeidsmarkt is zeker niet hopeloos. Nu de economie aantrekt, vinden zelfs zij weer makkelijker een nieuwe baan. Als het over 55-plussers op de arbeidsmarkt gaat, vallen al snel termen als ‘kansloos’, ‘ongewenst’ en ‘problematisch’. Maar hoe representatief is dat beeld eigenlijk?

Petitie voor werkloze 55-plussers

Bij het televisieprogramma Radar zijn ze ervan overtuigd dat er snel actie moet worden ondernomen om de 55-plusser te redden. Ruim 113.000 handtekeningen haalde Radar afgelopen maanden op met een petitie voor ‘een basisinkomen voor werkloze 55-plussers’. Duizend euro in de maand moeten zij krijgen. Wie allemaal? Presentatrice Antoinette Hertsenberg had het op NPO Radio 1 over ‘werkloze 55-plussers’. In het voorstel op de website van Radar gaat het om een inkomen voor álle 55-plussers tot aan de AOW-leeftijd. Het plan kost naar schatting van de initiatiefnemers 31,5 miljard euro per jaar. Dat is meer dan de overheid jaarlijks aan onderwijs uitgeeft. De financiële houdbaarheid daargelaten: de uitgebreide aandacht die het plan kreeg, wijst erop dat werkloosheid onder ouderen een gevoelig thema is.

Radar stelt dat van de ‘duizenden werkzoekende 55-plussers’ slechts 10 procent een baan vindt, van de 60-plussers zou dat 3 procent zijn. Dat zijn ontmoedigende en frustrerende cijfers voor alle oudere werklozen die, om een uitkering te krijgen, verplicht zijn om elke week te solliciteren.

Is het echt zo erg? Waar de cijfers van Radar vandaan komen, is onduidelijk. Radar stelt op zijn website dat ‘de statistieken’ dit uitwijzen.

De economie draait op volle toeren

De cijfers lijken afkomstig van het Centraal Planbureau. Dat noemt deze percentages in een persbericht bij een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van ouderen. Maar in het rapport zelf zijn de cijfers niet te vinden.

Bovendien dateert dit onderzoek uit 2009. De arbeidsmarkt ziet er inmiddels heel anders uit. De crisis is voorbij en de economie draait op volle toeren. De werkloosheid is in het derde kwartaal gedaald tot 428.000 mensen, 4,9 procent van de beroepsbevolking. Onder hen 77.000 werklozen tussen de 55 en 65 jaar, en nog eens 10.000 tussen de 65 en 75, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).