Verandering is iets van alle tijden, maar in tegenstelling tot een paar jaar geleden, is er tegenwoordig geen ruimte om rustig op adem te komen tussen alle disruptieve ontwikkelingen door. Om sneller te kunnen reageren en niet constant achter de feiten aan te lopen, moeten organisaties veel wendbaarder worden. Oftewel: meer agile werken.

Nieuwe technologische mogelijkheden dienen zich aan de lopende band aan. Bestaande industrieën worden volledig op hun kop gezet door deze digitale transformatie. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s, robotisering of 3D-printing. Dat wendbaarheid belangrijk is, spreekt dan ook eigenlijk voor zich. Toch zien we nog overal ineffectieve processen.

Bureaucratische werk- en organisatievormen ontstaan vaak als gevolg van een behoefte om controle te houden en risico’s te beperken. Op zich niet heel gek. Hoe vaak horen we niet over projecten die duurder uitvallen dan begroot en niet het beoogde resultaat opleveren? Projecten die miljoenen euro’s hebben gekost en uiteindelijk floppen of gigantisch uit de pas lopen qua tijd en budget? Dit verklaart waarom bedrijven er alles aan doen om dit soort risico’s te beperken. De oplossing is niet méér regels en procedures, maar juist een betere verhouding tussen loslaten en duidelijkheid – tussen agility en stabiliteit.

Agile werken: agility en stabiliteit
Hoewel sommige bedrijven denken dat agility en stabiliteit twee tegenstrijdige krachten zijn, vinden wij juist dat ze elkaar versterken. Wat wendbare organisaties onderscheidend maakt, is hun vermogen om snelle actie en verandering te ondersteunen met stabiliteit. Zij combineren meesterschap, gezamenlijke focus en verantwoordelijkheid met een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om te innoveren, risico’s te nemen en fouten te maken. Want hoe gek het misschien ook klinkt: falen is belangrijk. Door agile te werken – met multidisciplinaire teams in korte cycli met veel feedback van de klant en eindgebruiker – kijk je continu hoe je de meeste waarde toevoegt. Zo worden kinderziektes tijdig opgelost en creëer je een andere vorm van controle: de wetenschap dat het eindresultaat van elk project al veelvuldig getoetst en waar nodig verbeterd is.