De Tweede Kamer is bevangen door anti-aardgas-gekte. Nu willen de regeringspartijen D66 en CDA dat er geen nieuwe cv-ketels meer worden geïnstalleerd die alleen op aardgas branden.

Het moeten minstens hybride ketels zijn, die bijvoorbeeld verwarmen op elektrische stroom, met een gasgestookte warmwatervoorziening er bij. Dat is weliswaar een stuk duurder in gebruik, maar dat zou door het extra belasten van gas gelijkgetrokken moeten worden.

Het initiatief van deze regeringspartijen past in een patroon dat zich al enkele jaren aan het aftekenen is. Wereldwijd neemt het gebruik van aardgas toe en een bedrijf als Shell is al meer een gas- dan een oliebedrijf. Dat is logisch, omdat zowel productie als verbranding van aardgas als regel veel schoner is dan enige andere fossiele brandstof (steenkool, bruinkool, aardolie) en dus het milieu en de volksgezondheid minder belast. Er komt bij het verstoken van aardgas ook minder van het broeikasgas CO2 vrij.

Ideaal alternatief

In de hele wereld wordt aardgas dus als het ideale alternatief gezien voor veel smeriger fossiele brandstoffen, dan wel op weg naar een fossielvrije economie, dan wel als brandstof voor elektrische centrales die als achterwacht dienen als het even niet waait en de zon evenmin schijnt.

China is die reden in hoog tempo bezig de luchtkwaliteit te verbeteren door steeds meer aardgas toe te passen. Een land als België wil af van de huisbrandolie en importeert gas per schip, via Oostende. Het is ook beleid van de Europese Unie, gesteund door Nederland, om steeds meer pijplijnen uit het oosten naar West-Europa door te trekken.

Sterker nog: de Nederlandse staat is via de Gasunie mede-eigenaar van een van die gaspijpen, de Nordstream van Sint Petersburg naar Duitsland. De Nederlandse staat is trouwens ook eigenaar van het Noord-Duitse aardgasnet. Zoals de Nederlandse staat ook eigenaar is van het nationale Nederlandse aardgasnet.