Hersenen van vrouwen en mannen verschillen, laat een grote hersenstudie zien. Maar erg veel lopen ze niet uiteen.

Hersenen van vrouwen en mannen verschillen, laat een grote hersenstudie zien. Maar erg veel lopen ze niet uiteen.

Weinig wetenschappelijke discussies zijn zo gepolariseerd als die over de verschillen tussen vrouwen en mannen. Vooral wat betreft hersenen en gedrag. Natuurlijk verschillen mannen en vrouwen qua uiterlijk: mannen zijn meestal langer, zwaarder, hebben meer lichaamshaar, andere geslachtskenmerken. Maar als het gaat om gedrag, dan is het minder duidelijk.

Er zijn wetenschappers die ervan overtuigd zijn dat de hersenen van mannen en vrouwen nauwelijks van elkaar afwijken en dat verschillen in gedrag puur en alleen cultureel zijn bepaald. Er zijn er ook die het tegenovergestelde beweren: de rollen die we als man of vrouw hebben in het leven, zijn het gevolg van aangeboren verschillen in het brein. Hoe het echt zit, daar zijn wetenschappers nauwelijks uit.

Hersenen man groter

In het verleden zijn wel pogingen gedaan om verschillen te meten, maar meestal waren dat studies met weinig participanten. Hierdoor waren de resultaten niet heel betrouwbaar. Meestal werd duidelijk dat de herseninhoud bij mannen iets groter was, ook als er was gecorrigeerd voor het feit dat mannen vaak groter zijn. Meer gedetailleerde verschillen, bijvoorbeeld in de verschillende hersendelen, bleven onbekend – laat staan wat de verschillen betekenen in het dagelijks leven.

Onderzoekers van de University of Edinburgh, onder leiding van psycholoog Stuart Ritchie, probeerden daarin verandering te brengen. Ze gebruiken daarvoor de almaar uitdijende Britse biobank, een databank vol lichaamsmateriaal van Britten die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Ritchie filterde er gegevens uit van ruim vijfduizend mannen en vrouwen van wie het brein uitgebreid was gescand. De Schotten waren in staat om gedetailleerd te kijken naar de grootte van 68 verschillende hersendelen. Ze konden ook de dikte van bijvoorbeeld de cortex meten, het deel van het brein waar onze cognitie (kenvermogen) huist.