Leiderschap en psychologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een element van succesvol leiderschap is het beïnvloeden van mensen om uitvoering te geven aan de missie van de organisatie. Om goed te kunnen beïnvloeden, moeten we eerst begrijpen hoe mensen in elkaar zitten.

De collegereeks Psychologie van Leiderschap van Elsevier Weekblad en Nyenrode Business Universiteit geeft inzicht in de psychologische kant van leiderschap en (on)bewust menselijk gedrag. Inzichten uit de sociale psychologie worden toegepast op leiderschap en gekoppeld aan leiderschapsvoorbeelden uit de praktijk.

Zes hoogleraar uit de wereld van wetenschap, bedrijfsleven en openbaar bestuur geven hun unieke zienswijze op goed leiderschap. De kern van deze collegereeks:

  • De dynamiek tussen leiden en volgen
  • Het bewuste en het onbewuste menselijk gedrag
  • De spanning tussen het belang van het individu en het belang van de organisatie

Koppel psychologische inzichten aan concrete managementvraagstukken.

Na afloop van de collegereeks heeft u:

  • Inzicht in een aantal aspecten van de ontwikkelingspsychologie zoals vertrouwen, omgaan met autoriteit en macht en de werking van de hersenen
  • Uw persoonlijk handelingsrepertoire als leider vergroot en bent zich bewust van het effect van uw handelen
  • Inzicht in groepsdynamiek en teamsamenwerking