De wereld digitaliseert en de mate waarin bedrijven hierop anticiperen, bepaalt hoe competitief en schokbestendig ze zijn. En blijven. Organisaties die een digitale transformatie doorlopen en hun producten en processen digitaliseren, vormen de voorhoede in hun sector. Wie niet meekan, overleeft niet.

De digitale transformatie laat organisaties drie kansen benutten. Allereerst verhogen ze de klantloyaliteit en tevredenheid door de klantervaring te optimaliseren. Ten tweede zorgen ze voor zekerheid, continuïteit en vooruitgang van hun organisatie met veilige en betrouwbare ICT. En door wendbaarder en flexibeler te worden. Ten slotte creëert digitalisering nieuwe mogelijkheden om (samen) te werken. De belangrijkste winst van een digitale transformatie? Snelheid, het kenmerk van alle succesvolle bedrijven in de digitaliserende wereld. Want niet je grootte, maar de snelheid waarmee je als organisatie inspeelt op nieuwe ontwikkelingen is doorslaggevend. Wie sneller dan zijn concurrenten zijn ideeën omzet in een verkoopbaar eindproduct, floreert.

De menselijke factor van Continuous Delivery
Om echt te profiteren van de digitale transformatie zullen de mensen in een organisatie wendbaarder moeten worden. Alleen zo voorkom je dat oude, trage interne processen een rem zetten op de snelheid waarmee een organisatie wil handelen. Dit is de reden waarom veel bedrijven het agile-gedachtengoed omarmen. Bij agile werken medewerkers in multidisciplinaire, autonome teams in kleine ‘sprints’ aan
producten. De waarde van een product staat centraal en niet het proces.