De nieuwe Europese privacywet (AVG) geeft burgers meer controle over hun data. Maar het verleden wijst uit dat burgers daarmee weinig opschieten.

Dat betoogt Viktor Mayer-Schönberger, hoogleraar internetbestuur en regulering aan de University of Oxford, in een interview met Elsevier Weekblad.

Mayer-Schönberger, wiens boek De data-economie vorige week in Nederland verscheen, is groot voorstander van een betere regulering van data-gebruik door techbedrijven als Google en Facebook. Maar de nieuwe Europese privacywet, die vanaf 25 mei dit jaar burgers het recht geeft om hun eigen data bij bedrijven op te vragen en te laten wissen, is volgens de hoogleraar een stap in de verkeerde richting.

Waarom werkt de wet niet volgens u?
‘Wat de wet doet, is de burger meer zeggenschap geven over zijn data. Maar daar ligt niet de oplossing. Dat hebben we in het verleden gezien. Elke keer als we burgers meer verantwoordelijkheid gaven, veranderde er niets. Mensen zijn niet geoefend in het beschermen van hun data. Ze klikken blind alle vinkjes aan. Daarom zal een wet die mensen nog meer verantwoordelijkheid geeft niet zorgen voor een betere data-bescherming.’