Nederland levert zich politiek steeds meer uit aan Duitsland en Frankrijk. Dat is niet verstandig. Nederland voer er altijd wel bij dat het met één been in zee stond en met het andere op het continent. Om die positie te kunnen behouden, moet Nederland op zoek naar allianties, schrijft Jelte Wiersma.

De Amerikaans-Britse politiek filosoof Larry Siedentop wierp in november vorig jaar in De Balie in Amsterdam plagend de vraag op: is Nederland nog een zeevarende natie? Hij had verwacht dat die vraag tot oproer zou leiden. Niets daarvan.

Siedentop schetste hoe Europa grofweg is verdeeld in mediterrane, continentale en zeevarende naties. Die laatste groep bestaat grofweg uit de Noordzeelanden met een liberale, open cultuur. De term ‘zeevarend’ wordt heden ten dage niet meer per se letterlijk genomen, maar verwijst naar een politiek en cultureel liberale houding.

Nederland behoorde volgens Siedentop onmiskenbaar tot die zeevarende naties, al heeft Nederland altijd met één been op het continent gestaan. Siedentop betwijfelt of Nederland nog een zeevarende natie is. Hij ziet Nederland meer en meer als een continentaal land. Dat het Nederlandse publiek dit kennelijk niet vreemd vindt en niet tegen deze nieuwe indeling protesteert, bevestigt Siedentops vermoedens.