Lees welke ontslaggronden er zijn en wat de bijbehorende trajecten hierbij zijn.

Het antwoord op de vraag of het ontslagrecht vroeger beter was zal sterk afhangen van degene die de vraag beantwoordt. Werknemers hebben een sterkere positie gekregen, maar komen er – vergeleken met voorheen – qua financiële tegemoetkoming vaak bekaaid vanaf. Voor werkgevers geldt het omgekeerde; het is in de meeste gevallen veel goedkoper geworden om afscheid te nemen van een werknemer maar het kost daarentegen veel meer tijd en energie. Het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken is bijna verdrievoudigd. Eén ding is dus zeker: vroeger was het anders…

De bedoeling van de wetgever met de nieuwe ontslagregels is dat werkgevers en werknemers zich daadwerkelijk inzetten om de situatie te verbeteren, zodat een eventueel ontslag kan worden voorkomen. Zo romantisch is de praktijk echter niet altijd. Soms is voor de werkgever al duidelijk dat hij niet met deze werknemer verder wil. Dan zal hij – als hij naar de rechter toe moet omdat het hem niet lukt om afspraken over beëindiging met de werknemer te maken – toch echt aan de criteria moeten voldoen. Het verbetertraject of de pogingen om de verhoudingen te verbeteren zullen in die gevallen soms dus slechts ‘voor de bühne’ zijn.

In onderling overleg
De meeste werkgevers zullen er de voorkeur aan geven om onzeker te zijn over de kosten en niet over de vraag of het ontslag wel zal worden toegewezen. Financiële tegenslag is immers meestal wel weer te boven te komen, maar hoe gaat u verder met een medewerker met wie – in het gunstigste geval – onvriendelijke woorden zijn gewisseld bij de rechter? Hoe krijgt u deze werknemer, met ‘de winst’ op zak, ooit weer gemotiveerd, en met respect voor zijn werkgever, aan de slag? Hoe legt u de andere medewerkers uit dat hun collega toch ‘gewoon’ weer aan het werk gaat? Met het beëindigen van een arbeidsrelatie in onderling overleg, houden partijen het heft in eigen hand. Dat was altijd al een prettig uitgangspunt, maar is dat – door de wijzigingen in het ontslagrecht – nog meer geworden.