Zelfstandig ondernemers zijn óf veelverdieners, óf juist sprokkelaars. Hoe schadelijk is het dat de overheid hen over één kam scheert?

‘Middenstander’ is een woord dat uit het vocabulaire dreigt te verdwijnen. De traditionele kleine ondernemer – denk winkelier – stond jarenlang symbool voor de middenklasse: tussen arbeiders en bourgeoisie in. Maar de zelfstandig ondernemer van nu behoort juist opvallend vaak níet tot de middenklasse. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) constateerde recent dat de Nederlandse middenklasse opvallend stabiel was. Het adviesorgaan van regering en parlement schetst een beeld waarbij de middenklasse weliswaar terrein verliest (lage loonstijging), maar de overheid met nivellerende maatregelen (rijken meer belasten en voordeeltjes voor de middenklasse) de schade voor hen beperkt houdt. Zo blijft Nederland een best gelijk landje. Maar één trend walst daar dwars overheen: de opkomst van zelfstandig ondernemers, vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’er). Terwijl de groep ondernemers met personeel stabiel bleef, groeide het aantal zzp’ers de afgelopen tien jaar met eenderde tot ruim een miljoen.