In veel opzichten is aardgas het beste dat de Nederlandse samenleving de afgelopen honderd jaar is overkomen.

Ze maakte bijvoorbeeld ons royale sociale stelsel mogelijk en haalde aldus de harde kantjes van de samenleving af. Waar het communisme overal ter wereld mislukte, wist een milde variant ervan in onze baggervette klei wel te aarden, dankzij die ongekende voorraad methaan onder Groningen.

Aardgas heeft ook een substantiële bijdrage geleverd aan de strijd tegen een groot probleem van toen: luchtvervuiling. Vandaag de dag is het nauwelijks voorstelbaar, zo schoon is de lucht alhier. Maar het is slechts vijftig jaar geleden dat – door het stoken van kolen – de gelige smog vol gemene substanties als zwaveldioxide honderd maal zo dik was als nu. Daarom is het zo raar dat Nederland de laatste tijd een pathologische aardgasallergie heeft ontwikkeld.