Hoe sluit uw gemeente aan bij de wisselende en uiteenlopende behoeften en voorkeuren van burgers?
Oudere en mindervalide burgers hebben vaker een voorkeur voor contact per post, telefoon of via een bezoek aan het gemeentehuis. Terwijl burgers met een druk bestaan eerder behoefte hebben aan online contact.

Slim in contact met uw burgers
Door tegemoet te komen aan de voorkeuren van de individuele burger kunt u een persoonlijke, relevantere en efficiëntere communicatie tot stand brengen. Maar hoe stemt u binnen de gemeente deze verschillende communicatiestromen op elkaar af? De keerzijde van de digitalisering is het versterken van de individualiseringstrend in de maatschappij. Het contact tussen burgers vermindert en met name ouderen voelen zich geregeld eenzaam. Welke rol speelt u als gemeente hierin?

Steeds meer burgers regelen hun zaken online
Van het bezorgen van de dagelijkse boodschappen tot de aankoop van een wasmachine. Door het digitaliseren van diensten komen gemeenten tegemoet aan deze voorkeur voor online contact. Toch zijn er nog altijd zaken waarvoor burgers nog steeds het gemeentehuis moeten bezoeken, waaronder het afhalen van persoonlijke documenten zoals een rijbewijs of een paspoort. Deze documenten blijven echter ook na aanvraag vaak langere tijd op het gemeentehuis liggen. Hoe kunt u als gemeente de burger hierin tegemoetkomen? Bepaalde documenten moeten nu eenmaal persoonlijk worden overhandigd.

Tegemoetkomen aan de wensen van de burger
PostNL introduceert hiervoor een nieuwe bezorgservice die het thuisbezorgen van officiële documenten mogelijk maakt. Burgers hoeven alleen nog naar het gemeentehuis voor het aanvragen van betreffende documenten. Bij bezorging van het officiële document, voert PostNL een ID-controle uit op het oude document en vraagt om een handtekening voor ontvangst. Het oude document wordt onklaar gemaakt en retour aangeboden bij de gemeente. Deze bezorgdienst van officiële documenten is, behalve voor fulltime werkende burgers, ook interessant voor ouderen en mindervalide burgers.