Een personeelshandboek kent geen vastgestelde vorm. De omvang kan per bedrijf variëren van enkele tot wel honderden pagina’s. Het aantal onderwerpen en/of bepalingen varieert ook per onderneming. Een personeelshandboek met één of enkele onderwerpen wordt ook wel een reglement of protocol genoemd.

Het handboek verschilt per werkgever. Het opstellen ervan vereist maatwerk. Het moet passen bij de werkgever, de medewerkers en het soort werkzaamheden dat wordt uitgevoerd. Het personeelshandboek is alleen bindend voor alle medewerkers binnen de organisatie als dit nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst vastligt. Met een clausule maak je het handboek onderdeel van een individuele arbeidsovereenkomst.

In deze whitepaper vind je een voorbeeld van een personeelshandboek. Daarbij geven wij per onderwerp kort aan wat het inhoudt. Het is aan jou te bepalen welke onderwerpen voor jouw bedrijf van toepassing en van belang zijn. Vervolgens kun je de regels en afspraken rondom de onderwerpen opstellen.

Drie tips voor het opstellen
1. Betrek je medewerkers bij het maken van afspraken en het opstellen van regels. Als zij zeggenschap hierover hebben, dan is het draagvlak een stuk groter dan wanneer ze regels opgelegd krijgen. Als je veel medewerkers hebt op verschillende afdelingen, dan kun je dit organiseren met behulp van een projectgroep.

2. Je stelt een personeelshandboek naar eer en geweten op. Maar het kan natuurlijk blijken dat een afspraak of regel niet werkt. Houd altijd je oren en ogen op de werkvloer open voor signalen hieromtrent. Let op: er zijn regels verbonden aan het wijzigen van het personeelshandboek.