Minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs wil met een nieuwe wet ‘burgerschap’ in het lesrooster verankeren. Dat Nederland een democratische rechtsstaat is en wil blijven is één, maar alle bijbehorende waarden vastleggen in een uurtje staatsideologie is dubieus. Zeker als het aan de Onderwijsinspectie is om te controleren of een school zich aan de stof houdt.

Op zich heeft minister Slob een punt. Het is niet duidelijk hoeveel en welke aandacht scholen besteden aan het opvoeden van leerlingen tot goede staatsburgers. Dus is het niet zo gek om naar het lesrooster te kijken en een plaatsje in te ruimen voor lessen burgerschap.

Het idee: als iedereen met hetzelfde pakketje kennis en respect voor democratie, vrijheid, mensenrechten en de rechtsstaat van school komt, blijft Nederland een aangenaam land voor iedereen om in te leven. De aanleiding, volgens Slob: de samenleving raakt verbrokkeld en veelkleurig, en uit onderzoek blijkt dat scholieren in Nederland vergeleken met het buitenland weinig weet hebben van de grondvesten van de samenleving.

Ongetwijfeld breekt, zoals eerder, een debat uit over de vraag wat er in die lessen burgerschap op het programma moet staan. Dan zijn er drie vragen.