Met deze portefeuille kunt u eenvoudig investeren in waarde-aandelen, die sterker gepositioneerd zijn dan de concurrentie en daardoor interessant zijn voor beleggers met een middellange tot lange termijn horizon.

Samen met Morningstar Investment Management group heeft Saxo een unieke investment portefeuille ontwikkeld. In deze portefeuille vindt u waarde-aandelen van hoge kwaliteit, die een concurrentievoordeel hebben en daardoor geacht worden te kunnen zorgen voor kapitaalgroei over een langere periode en de MSCI All Countries World Index moeten kunnen verslaan.

Saxo Morningstar MOAT® Portefeuille

Morningstar Investment Management Europe is een modelportefeuille van 30 mondiale aandelen, welke door Saxo Bank gemanaged wordt middels de Saxo Morningstar MOAT® Portefeuille. De aandelen in de portefeuille zijn geselecteerd uit 33 beurzen op basis van de Morningstar Economic Moat methodologie. Morningstar’s Economic Moat theorie is gestoeld op vijf principes:

  1. Kosten voor Overstappen – bedrijven waarvan de cliënten vastzitten doordat er hoge kostenverbonden zijn aan het overstappen naar een concurrent
  2. Netwerkeffect – bedrijven met goederen/diensten waar de waarde van het product toeneemt, naarmate er meer gebruikers zijn
  3. Immateriële vaste activa – octrooien, overheidslicenties en geregistreerde merken geassocieerd met een bedrijf, betekenen vaak een voordeel ten opzichte van concurrenten
  4. Kostenvoordeel – bedrijven die goederen of diensten goedkoper kunnen produceren dan de concurrentie waardoor ze onder de prijs van de concurrent kunnen zitten, of een hogere winst kunnen behalen
  5. Efficiëntie Schaal – bedrijven die voordeel halen uit het feit dat er weinig concurrentie is

Alleen bedrijven waarvan Morningstar gelooft dat ze een voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie worden meegenomen in de selectie. Deze bedrijven zijn beter gepositioneerd dan concurrenten en mogen de komende 20 jaar (Wide Moat) of 10 jaar (Narrow Moat) in staat geacht worden goede resultaten te boeken. De selectie van aandelen wordt vervolgens beoordeeld op basis van Fundamentele Analyse om de reële waarde te bepalen. Alleen de aandelen die ruim onder deze reële waarden handelen komen in de portefeuille.

Saxo Bank