Het is lastig, maar beleggen vlak voor en na het pensioen kan wel. Grofweg zijn er drie mogelijkheden: de matching & return-portefeuille, lifecyclebeleggen en inkomenbeleggen. Wat betekenen die termen en wat zijn de voor- en nadelen?

Het beleid van de centrale banken is al jaren desastreus voor spaarders en gepensioneerden. Vroeger voldeed sparen in de meeste gevallen om aanvullend inkomen te genereren naast de AOW en/of het pensioen. Maar rekening houdend met inflatie en vermogensrendementsheffing neemt de koopkracht van spaartegoeden nu ieder jaar af. Grip op je Vermogen zet drie alternatieven voor de spaarrekening op een rij. Wie moeite heeft met beleggen – hoe defensief ook – rest niets anders dan te blijven sparen. En te accepteren dat u op uw vermogen inteert in afwachting van betere tijden.

Matching & return
De termen matching en return komen uit de pensioenwereld. In eerste instantie brengt een pensioenfonds in kaart wat het de komende jaren aan uitkeringen moet doen. Hier wordt een defensieve beleggingsportefeuille tegenover gezet die met een hoge mate van waarschijnlijkheid aan de benodigde uitkeringen kan voldoen. Deze zogeheten matchingportefeuille bestaat vooral uit staatsleningen en bedrijfsobligaties met een hoge rating, en tegenwoordig soms ook uit veilige hypotheken en/of private leningen.

Het is wel altijd passen en meten. De aflossingen en rentebetalingen moeten precies worden afgestemd op de uitkeringen. Zo worden er obligaties met verschillende looptijden gekocht, de zogenaamde dakpanconstructie. Het pensioenfonds moet in veilige obligaties of leningen beleggen om de kans op niet-nakoming van de verplichtingen zo klein mogelijk te maken.

Naast de matchingportefeuille wordt vervolgens een returnportefeuille aangelegd. Deze bestaat uit risicovollere beleggingen, die een hoger rendement kunnen genereren. Deze portefeuille wordt langer weggezet. Gaat het goed met de rendementen, dan kunnen eventuele winsten tussentijds worden afgeroomd om daar iets leuks mee te doen. Voor pensioenfondsen zouden dat hogere uitkeringen aan de gepensioneerden kunnen zijn.

Dit artikel wordt u aangeboden door Grip op je Vermogen, een merk van Elsevier Weekblad en ING.