Achter de indrukwekkende rendementen van beursgoeroes als Warren Buffett en George Soros schuilt vaak een aanpak die een stuk minder geheimzinnig is dan je zou denken. En ook een stuk simpeler.

‘Investeren is eenvoudig, maar niet gemakkelijk,’ luidt een treffende uitspraak van Warren Buffett. Bij succesvol beleggen, wilde de grote meester zeggen, komt namelijk veel meer kijken dan alleen het vinden van de best renderende aandelen. Uit een analyse van de strategieën van een aantal topinvesteerders vallen vijf wijze lessen te destilleren: het in de hand houden van emoties, het afkappen van verliezen, het kennen van de eigen beperkingen, het in de gaten houden van de macro-economie en het vermijden van onnodige kosten zijn doorslaggevende factoren om op de lange termijn een aansprekend rendement te behalen. We lopen deze sleutels tot beleggingssucces één voor één na.

Les 1: Geef emoties geen kans
Publicaties van en over topbeleggers hebben in overgrote meerderheid betrekking op aandelen. Er zijn bibliotheken volgeschreven over Warren Buffett, Peter Lynch en andere grootheden uit de aandelenmarkt. Maar obligatiebelegger Bill Gross verdient het zonder meer om in één adem genoemd te worden met deze mannen. Gross beheerde tussen 1987 en 2014 met veel succes het gigantische Pimco Total Return Fund, dat op zijn hoogte punt een omvang van een kleine 240 miljard dollar had. Inmiddels staat Gross aan het hoofd van het obligatieteam van fondsbeheerder Janus Henderson.

In de ogen van Gross vormen emoties een van de belangrijkste factoren die mensen onder controle moeten houden als ze gaan beleggen. Hij mag graag de legendarische Amerikaanse aandelenspeculant Jesse Livermore citeren, die ooit zei: ‘Een belegger moet zich tegen vele zaken wapenen, maar vooral tegen zichzelf.’

Teneinde de emotie uit de beleggingsbeslissingen te halen, raadt Gross beleggers aan om een portefeuille met een  horizon van drie tot vijf jaar samen te stellen. Deze periode is net lang genoeg om nog enigszins gedegen prognoses te doen zonder te hoeven terugvallen op giswerk. Bovendien heeft een langere beleggingsvisie het voordeel dat deze niet zo snel verandert als de gegevens uit macro-economische onderzoeken of de ontwikkelingen op de financiële markten. ‘De emotionele volatiliteit die wordt veroorzaakt door wild op en neer bewegende statistieken en voortdurend veranderende koersdata maakt beleggers hersendood,’  betoogde Gross al in 1998.

Dit artikel wordt u aangeboden door Grip op je Vermogen, een merk van Elsevier Weekblad en ING.