Waarom kun je betaalde belasting eigenlijk niet van de belasting aftrekken, als jaarlijkse gift aan de overheid? De overheid is per slot van rekening een erkend goed doel. En dan hou je er als burger tenminste nog een mooi fiscaal voordeel aan over.

Een vrouw uit Meppel nam de proef op de som en bracht bij de aangifte inkomstenbelasting over 2014 een reeks periodieke giften ter waarde van 5.347 euro in aftrek. Het ging om de rioolheffing van de gemeente (394 euro), de waterschapsbelasting (290 euro) en de loonheffing over al het inkomen uit dat jaar (4.663 euro). De aftrek zou haar een netto fiscaal voordeel van ruim 1.900 euro opleveren, zo leert een snelle rekensom.

Voor filantropen brug te ver

Nu zijn overheidsinstanties inderdaad erkende goede doelen, zogeheten algemeen nut beogende instellingen. Dus het doen van aftrekbare giften aan gemeentes, waterschappen en rijk behoort naar de letter van de wet tot de mogelijkheden, al vraag je je af of er iemand in Nederland is die dat doet. Vrijwillig belasting betalen? Dat is ook voor de meest filantropische zielen een brug te ver.