Grote steden zijn de voortrekkers in het lokale klimaatbeleid. De uitslag van de raadsverkiezingen leidt naar verwachting tot ingrijpende maatregelen. Neem Amsterdam, waar overwinnaar GroenLinks een volledig autovrije binnenstad wil, met geleidelijke uitbreiding naar omliggende wijken.

Touringcars moeten stilhouden aan de stadsranden, waar toeristen overstappen op het openbaar vervoer. Op wegen binnen de ring van Amsterdam moet een maximumsnelheid van 30 kilometer gelden en op de ring A10 moet de maximumsnelheid 50 kilometer worden. Parkeerplaatsen verdwijnen en tarieven gaan omhoog. Alleen veilige vrachtwagens lichter dan 3,5 ton mogen binnen de ring.

De stad zou dertig windmolens moeten bouwen en in 2022 moeten er 1 miljoen zonnepanelen op de hoofdstedelijke daken liggen. In 2030 moet Amsterdam aardgasvrij zijn. Eerder dan het landelijke beleid, dat uitgaat van 2050. Dit alles als het aan GroenLinks ligt.

Minder radicale programma’s
Elders zijn de programma’s van GroenLinks minder radicaal. In Utrecht, waar de partij ook de grootste werd, moet de zone groter waar oude dieselauto’s worden geweerd en moeten de toegangseisen voor die zone scherper: er rijden volgens GroenLinks nog te veel auto’s zonder roetfilter. Aangezien ook het ‘groene’ D66 in Utrecht en Amsterdam groot werd, zal het milieubeleid er naar verwachting ingrijpender uitpakken dan tot op heden.