De 4 pijlers van het pensioenstelsel

Het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat u leest over een mogelijk pensioentekort. Maar het is nog steeds een belangrijk onderwerp om bij stil te staan: veel Nederlanders schatten hun pensioen nog steeds te hoog in. We rekenen onszelf te rijk, terwijl het aanvullende pensioen, het deel dat we opbouwen met onze werkgevers, steeds onzekerder wordt.

Pensioenfondsen stoppen met indexeren, verhogen hun premies of verlagen hun uitkeringen. Het is allesbehalve zeker dat u het financieel wel redt met een AOW en een aanvullend pensioen.

Pensioentekort: mogelijk grote problemen

Er zijn ontwikkelingen op pensioengebied gaande die, zelfs voor het stabiele Nederlandse pensioenstelsel, op termijn voor grote problemen kunnen zorgen. Die problemen kunnen zelfs zo groot worden dat de pensioenen in de eerste (AOW) en de tweede (aanvullend pensioen) pijler in de toekomst misschien onhoudbaar en onbetaalbaar worden.

Nederlanders worden ouder en de bevolking vergrijst. Door de gestegen levensverwachting moeten pensioenfondsen meer pensioen uitkeren dan oorspronkelijk verwacht. De vergrijzing heeft mogelijk ook gevolgen voor de AOW.

Velthuyse & Mulder