Mensen die pensioen opbouwen krijgen één bedrag te zien dat zij na hun pensionering zullen ontvangen. Dat gaat op de schop. Vanaf volgend jaar krijgen mensen drie ‘scenario’s’ te zien. Pensioenfondsen vrezen verwarring.

Wie pensioen opbouwt, krijgt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop is in één oogopslag te zien hoeveel pensioen hij of zij later krijgt. Daaraan zitten wat haken en ogen. Het UPO gaat ervan uit dat iemand blijft doorwerken, en wel voor hetzelfde salaris. Wie werkloos wordt, of juist een promotie maakt, ontvangt later waarschijnlijk een heel ander bedrag.

 

Pensioen valt tegen

Daarnaast hebben pensioenfondsen enkele zware jaren achter de rug. De verwachting dat pensioenen elk jaar met de inflatie kunnen meestijgen, hebben velen al opgegeven. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees (D66) wil daarom dat pensioenfondsen duidelijker communiceren dat het uiteindelijke pensioenbedrag ook kan tegenvallen (een zogenoemd slechtweerscenario).

Koolmees wil dat pensioenfondsen vanaf volgend jaar niet één concreet bedrag noemen, maar drie bedragen. Dat deelde hij de Tweede Kamer eerder deze maand mee. Eén voor een slechtweerscenario, één voor een goedweerscenario en een scenario daartussenin. Maar aan die scenario’s kan niet al te veel zekerheid worden verbonden. Volgens Koolmees is er een kans van een op tien dat het pensioen slechter, of juist beter uitpakt dan de genoemde scenario’s.