Indien u uw vermogen in beheer geeft verwacht u dat uw vermogensbeheer waarde toevoegt en uw financiële doelen behaalt. In de praktijk blijkt dit vaak echter niet het geval. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de (te) hoge kosten die uw vermogensbeheerder in rekening brengt of de (aangetoond) niet werkende beleggingsstrategieën die worden toegepast. Dit ‘beleggingstheater’ wordt in deze whitepaper ‘ontmaskerd’ met feiten en cijfers. Tijd om het anders aan te pakken met indexbeleggen!

Wat is indexbeleggen?
Actieve beleggers proberen op basis van hun gekozen beleggingsstrategie de markt te verslaan. Indien hun beleggingsstrategie succesvol is zal het rendement hoger zijn dan de markt (het gemiddelde). De meeste beleggingsfondsen en vermogensbeheerders zijn actieve beleggers.

Bij indexbeleggen wordt niet geprobeerd om het marktgemiddelde te verslaan. Indexbeleggers maken gebruik van ETF’ s (exchange traded funds). ETF’s volgen een specifieke beursindex op de voet. Dit kunnen zowel indices zijn van aandelen (bijv. AEX) als bijvoorbeeld van obligaties, vastgoed of grondstoffen. Concreet komt het erop neer dat de aanbieder van een ETF de samenstelling van de te volgen index exact dupliceert en dat hierdoor de koersontwikkeling vrijwel overeenkomt met deze index. lndexbeleggen wordt ook wel passief beleggen genoemd.

Actief of passief?
ls u uw vermogen wilt laten groeien dan is sparen vandaag de dag geen optie meer. De spaarrente is nagenoeg nul en de inflatie en belasting zorgen ervoor dat uw koopkracht voor de toekomst daalt. Beleggen kan een optie zijn, maar dat brengt risico’s met zich mee. Wanneer u besluit om te gaan beleggen kunt u dat op twee manieren doen; actief of passief.