Waar moeten nieuwe Amsterdammers wonen? Is er nog wel ruimte voor de middeninkomens of gaat Amsterdam Londen achterna?

‘In debatten over Amsterdam wordt vaak gesproken over een nieuw Londen of Parijs als symbolen van steden die erg duur zijn en waar veel verschil is tussen arm en rijk. Deze stereotyperingen kloppen ten dele. Londen is niet zozeer gesegregeerd, als wel overal heel duur.

‘Zo bezien zal Amsterdam nooit een nieuw Londen worden. Ondanks dat er tussen 2002 en 2017 ongeveer 30.000 corporatiewoningen zijn verdwenen, zal er altijd een aanzienlijke corporatievoorraad blijven in de stad. Die voorraad werkt als een rem op de huidige ontwikkelingen en zal ook de komende jaren cruciaal blijven om een plek in de stad te bieden voor lage inkomens.’

Lage inkomens worden naar de randen gedreven
‘Amsterdam zal dus nooit alleen maar een stad voor de rijken worden. Desalniettemin is er wel al jaren een suburbanisatie van armoede gaande: werkloze huishoudens vinden steeds minder plek in de stad en vertrekken naar plaatsen als Almere en Purmerend.

‘Veel werkende “armen” blijven nog wel in de stad plakken, maar vertrekken naar de buitenwijken. Zij hebben vaak onzeker werk en willen daarom in de stad blijven, omdat daar het meeste werk is. Ze moeten hiervoor wel offers brengen: een groter deel van hun inkomen aan wonen besteden of met meerdere mensen in één huis wonen. Deze groep wordt steeds groter door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en afname van werkloosheid.