Het is goed dat het kabinet Nederlandse bedrijven die cruciaal zijn voor de nationale veiligheid beter gaat beschermen tegen ongewenste, vaak buitenlandse overnames. Maar het moet geen opmaat zijn om overnames steeds verder aan banden te leggen.

Het kabinet wil dat partijen die een bedrijf in de telecomsector willen overnemen zich eerst bij de overheid melden. Het gaat volgens de toelichting bij het wetsvoorstel onder meer om telefoniebedrijven, internetproviders en datacenters.

Vrees voor investeerders uit landen als Rusland en China

Als de nationale veiligheid in het geding is, kan de overname worden verboden of teruggedraaid, staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken naar de Raad van State heeft gestuurd.

De achterliggende vrees is dat investeerders uit landen als China of Rusland dergelijke bedrijven, en daarmee delen van de telecommunicatie in Nederland, in handen krijgen. Dat wordt onwenselijk geacht omdat de overheid die communicatiemiddelen zelf ook gebruikt.

Het kabinet zegt te willen voorkomen dat ‘onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven aan onze nationale veiligheid komen’. Dat is verstandig.