Werknemers die aan het einde van hun loonschaal zitten, hoeven niet te wanhopen. Promotie maken helpt, maar er zijn meer manieren om binnen de cao extra te verdienen.

Wie goed presteert op zijn werk, hoopt natuurlijk dat zijn werkgever hem daarvoor beloont. In de praktijk gebeurt dat lang niet altijd. Een veelvoorkomende reden: de werknemer in kwestie heeft het maximum van zijn loonschaal bereikt. Door de vergrijzing groeit deze groep. Maar ook jonge medewerkers kunnen de top van hun salarisschaal bereiken en loonsverhoging aan zich voorbij zien gaan.

Werknemers die het maximum van hun schaal hebben bereikt, hoeven niet te wanhopen. Er zijn volop mogelijkheden om meer salaris te bedingen. Hoe pak je dat slim aan?

Werknemers die aan het einde van hun loonschaal zitten, hoeven niet te wanhopen. Promotie maken helpt, maar er zijn meer manieren om binnen de cao extra te verdienen. En anders: stap eens naar de concurrent.

Wie goed presteert op zijn werk, hoopt natuurlijk dat zijn werkgever hem daarvoor beloont. In de praktijk gebeurt dat lang niet altijd. Een veelvoorkomende reden: de werknemer in kwestie heeft het maximum van zijn loonschaal bereikt. Door de vergrijzing groeit deze groep. Maar ook jonge medewerkers kunnen de top van hun salarisschaal bereiken en loonsverhoging aan zich voorbij zien gaan. ‘In de financiële dienstverlening zie je bijvoorbeeld dat jonge talenten snel promotie maken en dan klem komen te zitten. Dit omdat er geen banen op een hoger niveau beschikbaar zijn binnen de organisatie,’ zegt Jan Schuurman (55), beloningsspecialist bij Schuurman HR Advies.

Ruim 5,5 van de 8,2 miljoen werknemers vallen nog altijd onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dat is een afspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Het aantal cao’s dat wordt afgesloten, neemt wel af. Vorig jaar waren het er 672, in 2004 nog 759. Een belangrijk ­onderdeel van een cao is het salaris waarop werknemers recht hebben. In salarisschalen en treden staat aangegeven hoeveel zij minimaal en maximaal kunnen verdienen.

Werknemers die het maximum van hun schaal hebben bereikt, hoeven niet te wanhopen. Er zijn volop mogelijkheden om meer salaris te bedingen. Hoe pak je dat slim aan?

1 Check je functie

Het kan zijn dat een werknemer in de loop van de tijd meer verantwoordelijkheden of andere taken heeft gekregen binnen zijn functie.

‘Dan kan het lonend zijn om de functie te laten herwaarderen. Misschien blijkt dat de functie eigenlijk in een hogere schaal hoort, omdat die nu meer kennis en ervaring vereist, of bijvoorbeeld betere communicatieve vaardigheden,’ zegt Luc Jongbloed (61), partner van HRM en organisatie-advies­bureau EVZ.