Geld verdienen door de ­belastingaangifte slim in te vullen, is niet eenvoudig. Senioren moeten goed op de ouderenkorting letten.

De aangiftetermijn loopt nog tot 1 mei. Geld verdienen bij de belastingaangifte is de laatste jaren een stuk ingewikkelder geworden. Opeenvolgende kabinetten hebben aftrekposten en andere fiscale voordelen versoberd, waardoor er minder te halen valt.

Ouderen met inkomens rond de 36.000 euro bruto – denk aan een alleenstaande met AOW en een aanvullend pensioen van om en nabij de 21.000 euro – moeten alert zijn op de ouderenkorting, het fiscaal voordeel voor gepen­sioneerden.

Ouderenkorting geldt niet voor iedereen
Het gaat om een heffingskorting, vergelijkbaar met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting voor werkenden. Het is een bedrag dat belastingplichtigen mogen aftrekken van het bedrag dat zij aan belasting moeten betalen.

De ouderenkorting bedroeg vorig jaar 1.292 euro en dit jaar 1.418 euro. Maar niet voor iedereen. De grens om ervoor in aanmerking te komen, ligt bij een inkomen van 36.057 euro vorig jaar en bij 36.346 euro in 2018. Wie een hoger in­komen heeft, moet genoegen nemen met een ouderenkorting van slechts 71 euro vorig jaar en van 72 euro in 2018.