Aanleg van zonneparken roept weinig weerstand op, maar het is de vraag of dat zo blijft.

De lucht zindert boven de in slagordes opgesteld zonnepanelen. Dit zonnepark ligt op een industrieterrein in het Groningse Veendam, ingeklemd tussen een spoorlijn, kanaal en fabrieken. Op een zonovergoten dag als deze, met in de lucht alleen de dunst mogelijke wolkflarden, produceert het park de maximale hoeveelheid elektriciteit, goed voor 5.900 huishoudens. ‘Dit is echt perfect,’ zegt ingenieur Sebastian John (36), terwijl hij de piek van de stroomproductie op het controlescherm laat zien.

Een hausse aan bouwplannen

Jarenlang domineerden windmolens en biomassa in de opwekking van hernieuwbare energie, maar zonneparken staan steeds meer in de belangstelling. Zeker in de noordelijke provincies en Zeeland, waar grondprijzen laag zijn, is er een hausse aan bouwplannen. Daarmee groeien ook de zorgen. Het College van Rijksadviseurs waarschuwde voor bederf van het landschap. Natuur– en boerenorganisaties vrezen een wildgroei op de schaarse grond.