De meest geharnaste vakbond FNV en werkgeversclub VNO- NCW zijn eruit: het pensioenstelsel moet worden hervormd. Dat meldt De Telegraaf. De twee tegenpolen vinden elkaar in het afschuiven van de rekening naar iedereen die niet aan tafel zat.

Zelf ontkent FNV met klem dat er een akkoord ligt. Logisch misschien ook wel. Want de vakbond hitste zijn achterban tot voor kort op om de kantoren van De Nederlandsche Bank, VVD, D66 en CDA te bezetten. Dat alles met de ‘heldere eis’ dat de AOW-leeftijd op 66 jaar moest blijven.

Opgejut

Uit de uitgelekte passages blijkt echter dat FNV het prima vindt als de AOW-leeftijd doorstijgt tot 67 jaar en uiteindelijk waarschijnlijk zelfs 69 jaar. Daar zal de opgejutte achterban niet blij mee zijn.