René van de Kieft (54) beheert het pensioen van bijna twee miljoen Nederlanders. Hij is een van de weinige experts die tegen een grote pensioenhervorming zijn.

In het hele gebouw van pensioenuitvoerder MN hangt kunst die medewerkers eraan moet herinneren voor wie zij werken. Kunst met katrollen, veiligheidshelmen en motorblokken. Veel van de 1,9 miljoen mensen voor wie MN de pensioenen regelt, werken in de metaalindustrie. Hun pensioenfondsen PMT en PME hebben veel praktische zaken uitbesteed aan MN. Gemiddeld pensioen: 500 tot 600 euro per maand, geen vetpot. ‘Deelnemers zeggen: ik heb geen verstand van pensioen, maar ik vertrouw erop dat jullie het goed regelen, zodat ik straks een goed pensioen heb,’ zegt MN-bestuursvoorzitter René van de Kieft, terwijl hij tussen zijn werknemers de jaarlijkse MN-kerstlunch eet.

Het zijn die deelnemers voor wie Van de Kieft het opneemt, als hij zich keert tegen de door de politiek en experts zo gewenste hervorming van het pensioenstelsel. Pensioengeld moet volgens hen niet meer in één collectieve pot worden gestort, maar iedereen moet een eigen potje krijgen. De pensioenuitkering moet minder zeker worden. En jongeren moeten meer pensioen krijgen voor hun premie dan oudere werknemers, omdat hun premie langer rendeert.

De Sociaal-Economische Raad (SER) maakte daarvoor een plan en het kabinet omarmde dat. ‘Academici zijn hier voor. Financieel toezichthouders zijn hier voor. Politieke partijen zijn hier voor. Maar de deelnemers? Hebben we die iets gevraagd? Ik heb nog nooit een deelnemer horen zeggen: doe mij maar een individueel pensioen, dan zie ik het weer helemaal zitten.

Stabiliteit en zekerheid belangrijk bij pensioen

‘Mensen vinden stabiliteit en zekerheid belangrijk bij hun pensioen. Wat we ze bieden met deze hervorming is méér onzekerheid en een pensioen dat meeschommelt met de beleggingen. Alsof je zin hebt in een Big Mac, maar je een Indische rijsttafel krijgt.’