Wanneer zijn Nederlanders klaar met belasting betalen? Bij lage inkomens kan in februari de vlag uit. Wie goed verdient, werkt wel zes maanden voor de fiscus.

Het is een feit: de laatste twee kabinetten-Rutte hebben de lasten met een slordige 20 miljard euro verhoogd. Ongeveer een kwart daarvan is inmiddels aan de burgers teruggegeven. Maar ondanks de economische groei neemt de collectieve lastendruk dit jaar verder toe, tot het hoogste punt in vijftien jaar. Belastingen en premies samen zijn volgens het Centraal Planbureau dit jaar goed voor ruim 284 miljard euro. Dat is 39,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Wanneer zijn Nederlanders dit jaar eigenlijk klaar met belasting betalen?

Volgens accountantskantoor Deloitte valt Tax Freedom Day – een symbolische manier om de belastingdruk te meten – in Nederland op 16 juni. Daarmee zijn Nederlanders in elk geval beter af dan de Belgen, die zes weken langer voor de fiscus werken. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Wanneer een Nederlander de vlag kan uithangen omdat hij klaar is met belasting betalen en alleen voor zichzelf werkt, hangt in hoge mate af van zijn inkomen. Elsevier Weekblad berekende voor vijf zeer verschillende huishoudens hoeveel dagen zij erover doen om al hun belastingen te betalen.