Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de heffing op hun vermogen kunnen bezwaar maken.

De Bond voor Belastingbetalers roept burgers op bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing bij de aangifte over 2017. De organisatie, die ­opkomt voor de belangen van belasting­betalers, wil de manier waarop de Nederlandse staat belasting heft over spaartegoeden, aandelen en ander vermogen opnieuw aan de rechter voorleggen.

Sinds een jaar gaat de Belastingdienst er niet meer automatisch van uit dat iedereen met vermogen daarover 4 procent rendement kan halen, waarover vervolgens 30 procent belasting moet worden betaald. Nu zijn er drie schijven: hoe groter het vermogen, hoe hoger het veronderstelde rendement.

De gedachte daarachter is dat mensen met een klein vermogen eerder spaargeld hebben dat vanwege de lage rentestanden minder rente opbrengt.

Complexiteit

Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet liever dat voortaan bij de vermogensrendementsheffing de werkelijk behaalde rendementen worden belast. Maar het kabinet meent dat de Belastingdienst daartoe vanwege de complexiteit nog niet in staat is.