Buitenlandse studenten mogen Nederlandse niet verdringen en het is aan de hogescholen en universiteiten om te verantwoorden waarom een opleiding Engelstalig moet zijn. Zo nodig volgt de maatregel om de taal terug te draaien van Engels naar Nederlands. Maar er blijven wel enkele knellende kwesties om op te lossen.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil uitwassen van internationalisering tegengaan zonder het beginsel van Nederland als ‘open samenleving’ en ‘een blik naar buiten’ op te geven. In een langverwachte brief aan de Tweede Kamer legt ze daarvoor de verantwoordelijkheid bij de instellingen en tegelijk wil zij het toezicht op de dagelijkse praktijk aanscherpen.